Des de Finlàndia arriba una nova iniciativa per a promoure la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial. Es tracta de la Roda de la Sostenibilitat del Patrimoni Cultural Immaterial, una eina senzilla que permet veure i debatre de quina manera aquest patrimoni pot contribuir al desenvolupament sostenible. La Roda està pensada com un mitjà educatiu en sentit ampli, que tant es pot fer servir en l’ambient formal d’una aula com en un entorn informal o fins i tot familiar. Això sí, convé que prèviament algú s’hagi familiaritzat amb els conceptes de patrimoni cultural immaterial i de desenvolupament sostenible, per tal que l’aprenentatge que se’n desprengui sigui efectiu.

En aquest sentit és important destacar que la roda inclou els quatre vessants del desenvolupament sostenible. Massa sovint, encara avui, es redueix aquest concepte a aquell desenvolupament econòmic que no compromet el futur dels recursos naturals, és a dir que garanteix la conservació del patrimoni natural, inclosa la biodiversitat. Però ja fa temps que es considera que ha d’incloure també un vessant cultural i un vessant social, perquè no té gaire sentit un desenvolupament econòmic respectuós amb el medi ambient, però que posi en perill la cohesió social o la diversitat cultural.

La roda no permet només comprovar la interrelació entre els diversos aspectes del desenvolupament sostenible, sinó que també facilita la comprensió de què és el patrimoni cultural immaterial i de les diverses funcions que té per a la societat. Cal tenir en compte que es tracta d’un concepte encara poc conegut i que massa sovint es confon amb el que és la cultura popular i tradicional o el patrimoni etnològic.

En aquests moments la roda està disponible en diversos idiomes: anglès, croat, espanyol, finès, francès, lituà i suec. L’IPACIM, que s’ha encarregat d’elaborar la versió espanyola, s’ofereix a col·laborar amb altres entitats i institucions per a desenvolupar projectes conjunts d’aplicació pràctica d’aquesta eina, de la qual també es podrien fer versions en català, gallec o euskera.

https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/en/julkaisut/wheelchart