L’IPACIM és una associació compromesa amb la salvaguarda del patrimoni cultural, la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i els drets culturals.

Els nostres projectes es basen en els principis de les convencions de la UNESCO: la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural (1972), la Convenció sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals (2005) i la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial (2003).

Treballem amb comunitats, institucions, experts, associacions i qualsevol altre agent interessat en la conservació, estudi, difusió i dinamització del patrimoni cultural, especialment en el patrimoni cultural immaterial.

Les nostres línies de treball són:

quefem
La identificació del patrimoni cultural immaterial mitjançant inventaris és el pas indispensable per a salvaguardar-lo. L’inventari del PCI del Montseny, reconegut per la UNESCO com a millor pràctica, va ser el primer realitzat a Catalunya i a Espanya i va ser coordinat i desenvolupat per membres de l’IPACIM.
La Convenció del Patrimoni Immaterial de la UNESCO inclou tres llistes: la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, la Llista del Patrimoni Cultural Immaterial que requereix Mesures de Salvaguarda Urgents i el Registre de Programes, Projectes i Activitats que reflecteixen millor els Principis i Objectius de la Convenció. Els nostres especialistes han participat directament en diverses candidatures a aquestes llistes.
Els especialistes de l’IPACIM tenen una àmplia experiència en l’elaboració de projectes culturals com a eines per al desenvolupament comunitari. Busquem incidir, a través de propostes que promoguin la participació i la creativitat de les comunitats, en la millora de les seves condicions de vida i en el respecte als seus drets culturals.
Els plans de salvaguarda són l’eina que garanteix la continuïtat del patrimoni cultural immaterial. La “salvaguarda” inclou la identificació, la documentació, la investigació, la preservació, la protecció, la promoció, la valoració, la transmissió i la revitalizació d’aquest patrimoni.

També elaborem estudis tècnics sobre els diversos àmbits de la salvaguarda.

El patrimoni cultural està cada vegada més present en les estratègies de desenvolupament sostenible, inclòs el turisme. Això afecta especialment el PCI, atès que es tracta d’un patrimoni viu protagonitzat per persones.

Especialistes de l’IPACIM van organitzar el Col·loqui Internacional sobre Patrimoni Cultural Immaterial i Desenvolupament Sostenible (Barcelona, 2012) i van elaborar un estudi sobre la contribució del PCI al desenvolupament sostenible de la Reserva de la Biosfera del Montseny. També han participat en la “Reunió d’experts sobre la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial i el desenvolupament sostenible a nivell nacional”, convocada per la UNESCO (Istambul, 2014).

L’àmplia experiència internacional dels nostres membres, que assisteixen també a les reunions del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, garanteix la millor capacitació respecte a les diverses qüestions sobre el patrimoni cultural immaterial, des de les polítiques generals fins a les accions concretes d’estudi, promoció, educació, etc. Entre les nostres activitats orientades a l’enfortiment de capacitats hi ha la realització de tallers, cursos i conferències, així com l’elaboració de materials didàctics, de difusió i de divulgació.
Tambén oferim capacitació pel que fa a l’obtenció de diverses formes de reconeixement que té la UNESCO: xarxa de ciutats creatives, programa Memòria del Món, etc.